Nvidia sắp từ bỏ thương vụ mua lại ARM

Nvidia sắp từ bỏ thương vụ mua lại ARM

15:08 26/01/2022 0

Báo cáo từ Bloomberg cho biết Nvidia dường như đang chuẩn bị từ bỏ thương vụ mua lại ARM với giá 40 tỉ USD, do đạt được rất ít hoặc không đạt được những yêu cầu trong việc nhận sự chấp thuận theo quy định.

Startup metaverse Việt Nam nhận tài trợ 1 triệu USD

Startup metaverse Việt Nam nhận tài trợ 1 triệu USD

15:53 20/11/2021 0

Công ty startup VerseHub tập trung vào metaverse của Việt Nam vừa nhận được khoản tài trợ 1 triệu USD từ GameFi để phát triển dự án đang thực hiện của họ mà không cần thông qua một vòng tài trợ chính thức.