Sông nước miền Tây

Linh đinh thương hồ

Linh đinh thương hồ

Trong những câu chuyện tía kể cho cháu con nghe về gốc gác của mình luôn thấp thoáng hình ảnh của chiếc ghe bầu. Không biết có phải do xuất thân là khách hải hồ từ buổi ban đầu xuôi về phương Nam mà sau này họ mạc tôi có nhiều người nhổ neo rời bờ, dong ghe tứ xứ.

Top