T.Ư Đảng 'thống nhất rất cao' thành lập ban chỉ đạo chống tham nhũng cấp tỉnh

Lê Hiệp
Lê Hiệp
10/05/2022 17:43 GMT+7

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, T.Ư Đảng thống nhất rất cao với chủ trương thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Cơ sở và lực lượng đặc biệt quan trọng

Phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII chiều 10.5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, T.Ư Đảng khẳng định, phải coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là cơ sở và lực lượng đặc biệt quan trọng để phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá và sức mạnh con người Việt Nam.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc tại hội nghị T.Ư 5 khóa XIII chiều 10.5

phạm cường

"Nhà nước cần phải tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn", Tổng bí thư nói và nhấn mạnh phải phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền; gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp; giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hoá theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Tổng bí thư cho biết, T.Ư cũng nhấn mạnh, phải nhận thức và xác định rõ, nông nghiệp là một lợi thế của quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế; khẳng định, nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp.

Đồng thời, coi phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Đối với vấn đề kinh tế tập thể, T.Ư Đảng yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết của T.Ư lần này về phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu và tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta.

Cụ thể, phải thường xuyên quan tâm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, nòng cốt là các hợp tác xã kiểu mới; coi đây là một thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, khẳng định phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu khách quan và phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của các thành viên.

Theo Tổng bí thư, kinh tế tập thể có nhiều hình thức tổ chức, hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao (tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã...), trong đó hợp tác xã là nòng cốt.

Kinh tế tập thể phát triển dựa trên sở hữu riêng của thành viên và sở hữu chung của tổ chức; tổ chức hoạt động theo nguyên tắc đối nhân, không chỉ phụ thuộc vào vốn góp; phân phối theo mức độ tham gia dịch vụ, theo lao động và theo vốn góp.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

"Quý hồ tinh bất quý hồ đa"

Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Tổng bí thư cho biết, T.Ư đặc biệt nhấn mạnh, về nhận thức, phải phát huy thật tốt dân chủ trong Đảng và trong xã hội; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; phải dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và rèn luyện đảng viên.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII

phạm Cường

T.Ư Đảng yêu cầu, coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, chú trọng hơn nữa đến việc rèn luyện, bồi dưỡng quần chúng, đối tượng cảm tình đảng, trước khi vào Đảng phải thực sự là những quần chúng ưu tú không chỉ về năng lực công tác mà phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có động cơ trong sáng với phương châm "quý hồ tinh bất quý hồ đa".

Cạnh đó, thường xuyên rà soát, sàng lọc, kịp thời và kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Về hành động, cần khẩn trương, nghiêm túc xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch hành động liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà nghị quyết lần này của T.Ư đã đề ra, như: Đổi mới, hoàn thiện tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác cho phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

Ngoài các nội dung trên, Tổng bí thư cũng cho hay, T.Ư Đảng đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Tổng bí thư nhấn mạnh, nghiêm túc tổ chức, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như nêu trong đề án chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ T.Ư đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cũng tại hội nghị, T.Ư nghe báo cáo chuyên đề về cuộc "Xung đột Nga - Ukraine: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra". Hội nghị đã biểu thị sự đồng tình, đánh giá cao về những chủ trương, quyết sách kịp thời, đúng đắn, sáng suốt của Đảng và nhà nước trước những diễn biến mới rất phức tạp tại Ukraine và trên thế giới; đồng thời yêu cầu phải tiếp tục theo dõi sát sao tình hình; dự báo các tình huống, khả năng có thể xẩy ra để chủ động có các phương án ứng phó kịp thời, phù hợp, có hiệu quả; giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.