Giảm 50% phí xử lý vụ việc cạnh tranh và trong lĩnh vực thương mại

0 Thanh Niên Online

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo thông tư quy định về phí xử lý vụ việc cạnh tranh và phí, lệ phí trong lĩnh vực thương mại giảm khoảng 50% so với hiện nay, áp dụng đến cuối năm 2020.

Bộ Tài chính dự kiến giảm 50% một số loại phí /// Ảnh: Ngọc Thắng Bộ Tài chính dự kiến giảm 50% một số loại phí - Ảnh: Ngọc Thắng
Bộ Tài chính dự kiến giảm 50% một số loại phí
Ảnh: Ngọc Thắng
Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo thông tư quy định mức thu, nộp phí xử phạt cạnh tranh, giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết cạnh tranh, phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và cấp lệ phí giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. Theo đó, mức phí xử lý vụ việc cạnh tranh đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh là 5 triệu đồng/vụ việc (hiện nay là 10 triệu đồng), đối với hành vi hạn chế cạnh tranh giảm từ 100 triệu đồng/vụ việc xuống 50 triệu đồng. Mức phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 5 triệu đồng/vụ việc thay vì 10 triệu đồng như hiện nay. Mức phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh là 25 triệu đồng/hồ sơ thay vì 50 triệu đồng/hồ sơ. Kể từ ngày 1.1.2021 trở đi, mức phí sẽ quay lại thực hiện theo quy định tại điều 4 Thông tư 251/2016 của Bộ Tài chính.
Mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa cũng giảm 50% so với hiện nay. Đơn cử, tại khu vực thành phố trung ương, khu vực thành phố, thị xã thuộc tỉnh, phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng. Mức thu lệ phí giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa là 100.000 đồng/giấy/lần cấp. Tại các khu vực khác, mức phí còn 50% mức thu trên. Kể từ ngày 1.1.2021, các mức phí này thực hiện quay lại thu theo mức hiện nay (điều 4 Thông tư 168/2016 của Bộ Tài chính).

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm