Thương mại

Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Kiên Giang - một năm nhìn lại
Kinh tế

Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Kiên Giang - một năm nhìn lại

Năm 2021, trong bối cảnh nhiều tác động của dịch Covid-19, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (Kitra) đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch xúc tiến phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Top