Tân Tạo bị yêu cầu tiếp tục giải trình về số tiền ủy thác cho Chủ tịch

Mai Phương
Mai Phương
29/09/2022 12:53 GMT+7

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) bị yêu cầu phải tiếp tục giải trình xoay quanh số tiền ủy thác đầu tư cho Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến (tức Maya Dangelas).

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có công văn yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) giải trình một số vấn đề xoay quanh khoản ủy thác đầu tư cho bà Đặng Thị Hoàng Yến. Cụ thể theo HOSE, tại Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét, công ty kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về hạch toán khoản ủy thác đầu tư cho bà Đặng Thị Hoàng Yến vào khoản mục đầu tư góp vốn và đơn vị khác là chưa phù hợp với quy định của chế độ kiểm toán Việt Nam. Đồng thời, kiểm toán cũng không đủ cơ sở để căn cứ kiểm chứng với khoản chi bằng tiền mặt này trong 6 tháng đầu năm 2022 là 223 tỉ đồng. HOSE cho rằng, văn bản giải trình của ITA chưa đầy đủ nên cần phải giải trình rõ về ý kiến ngoại trừ và làm rõ khoản mục hạch toán phù hợp theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Tân Tạo vẫn chưa giải trình rõ xoay quanh khoản tiền tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

Ngọc Thắng

Bên cạnh đó, tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 do công ty công bố cuối tháng 7, số tiền phải thu từ bà Đặng Thị Hoàng Yến là hơn 1.936,6 tỉ đồng. Tuy nhiên trong tháng 8, Tân Tạo đã công bố lại do hạch toán nhầm và khoản ủy thác đầu tư này tính tới 30.6 là 1.335 tỉ đồng phải hạch toán vào đầu tư khác. Tính tới 30.6, công tác chuyển nhượng hoàn tất, bà Yến đã thanh toán cho ITA số tiền 1.022 tỉ đồng. Số tiền Chủ tịch của ITA còn phải thanh toán cho công ty là 633 tỉ đồng. Thế nhưng trong Báo cáo tài chính soát xét, khoản tiền ủy thác đầu tư cho bà Yến chỉ còn ghi nhận là 314,1 tỉ đồng. Đồng thời, ITA ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo hơn 1.752,7 tỉ đồng. Bất ngờ là không còn khoản phải thu nào đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến như báo cáo đính chính ngày 5.8.

Do vậy, HOSE yêu cầu Tân Tạo giải trình rõ sự khác biệt số liệu giữa Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên như trên.

Ngoài ra, Tân Tạo còn bị yêu cầu phải giải trình về khoản mục dự phòng phải thu dài hạn khác với số tiền hơn 76 tỉ đồng nhưng trên bảng cân đối kế toán không thể hiện.

HOSE yêu cầu Tân Tạo phải gửi văn bản giải trình các vấn đề nêu trên có xác nhận của đơn vị kiểm toán trước ngày 30.9 để cung cấp thông tin bổ sung cho nhà đầu tư. Đây đã là lần thứ 4 HOSE yêu cầu Tân Tạo giải trình liên quan đến câu chuyện tạm ứng, ủy thác đầu tư đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến kể từ khi công bố Báo cáo tài chính quý 2/2022 đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.