Dự án chống ngập 10.000 tỉ đang phải tạm ngưng vì thiếu vốn /// Phạm Hữu

Lập đoàn kiểm tra dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

0
UBND TP yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương cung cấp toàn bộ hồ sơ cho Đoàn kiểm tra để giám sát, đánh giá, phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư theo đúng quy định.