Tây nguyên phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng

0 Thanh Niên

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra yêu cầu phát triển vùng Tây nguyên phải tập trung và kết hợp giải quyết đồng bộ cả về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh...

Ngày 1.7, tại Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18.1.2002 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 24.10.2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây nguyên.

Dự hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, lãnh đạo Ban Kinh tế T.Ư, các bộ, ngành; lãnh đạo 5 tỉnh vùng Tây nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra yêu cầu phát triển vùng Tây nguyên phải tập trung và kết hợp giải quyết đồng bộ cả về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh; gắn phát triển kinh tế với chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo... Thủ tướng chỉ đạo về một số định hướng, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng hiệu quả đồng thời, phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị; đề xuất ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển vùng Tây nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm