Giải mã thanh kiếm Thái A của vua Gia Long

Giải mã thanh kiếm Thái A của vua Gia Long

06:50 12/10/2021 4

Thanh kiếm Thái A của vua Gia Long đang được lưu giữ tại Viện Bảo tàng quân đội Pháp ở Paris. Tuy nhiên, dường như vẫn chưa có thông tin cụ thể nên đã đặt ra nhiều nghi vấn cho hiện vật quý này cần phải được giải mã.