Thành viên hội đồng giáo sư ngành không nhất thiết phải là giáo sư

Quý Hiên
Quý Hiên
10/04/2019 21:03 GMT+7

Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư các cấp không yêu cầu thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành bắt buộc phải là giáo sư, là một trong những điểm mới so với quy chế cũ.

GS Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước vừa ký ban hành thông tư về quy chế tổ chức, hoạt động của hội đồng giáo sư các cấp (nhà nước, ngành/ liên ngành, cơ sở).
So với quy chế cũ (ban hành năm 2013 và sửa đổi năm 2014), nội dung quy chế mới có nhiều điểm mới, trong đó có quy định không yêu cầu thành viên hội đồng giáo sư ngành/liên ngành phải là giáo sư (như một tiêu chuẩn cứng).
Theo quy chế cũ, một trong những tiêu chuẩn của thành viên hội đồng giáo sư ngành/liên ngành phải là giáo sư, có uy tín khoa học. Chỉ với những ngành/liên ngành không đủ số giáo sư tham gia thì một số thành viên có thể là phó giáo sư nhưng không quá 1/3 tổng số thành viên của hội đồng ngành/liên ngành. Riêng các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng ngành/liên ngành thì nhất thiết phải là người có chức danh giáo sư.
Trong quy chế mới không còn tiêu chuẩn này mà chỉ yêu cầu với người đang là ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư trong năm đó thì không tham gia hội đồng giáo sư ngành. Tuy nhiên, trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư cũng đã đặt ra tiêu chuẩn với thành viên hội đồng giáo sư các cấp là phải “có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên hội đồng”.
Trình tự thành lập các hội đồng giáo sư nhà nước, hội đồng ngành/liên ngành cũng có điểm khác biệt so với trước. Nếu như trước đây, danh sách thành viên hội đồng ngành được lựa chọn dựa trên việc giới thiệu của hội đồng khoa học các cơ sở giáo dục đại học thì với quy chế mới, mỗi cá nhân nhà giáo, nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học đều được quyền giới thiệu ứng viên tham gia các hội đồng nhà nước, hội đồng ngành bằng hình thức trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư nhà nước.
Căn cứ trên danh sách các ứng viên được giới thiệu từ các nguồn hợp pháp (từ các hội đồng ngành, từ các cơ sở đại học, từ các nhà khoa học), thường trực Hội đồng giáo sư nhà nước sẽ thống nhất để lựa chọn danh sách cuối cùng.
Quy định về thành viên hội đồng cơ sở cũng có nét mới. Trước đây, thành viên hội đồng giáo sư cơ sở phải là giảng viên các cơ sở giáo dục đại học trong nước. Nhưng với quy chế mới, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có thể mời giáo sư, phó giáo sư ở trong và ngoài nước nhưng đang tham gia giảng dạy tại đơn vị mình tham gia hội đồng giáo sư cơ sở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.