Bãi bỏ chi bồi dưỡng ngoài lương, chi hội thảo

1 Thanh Niên
Hôm qua 5.8, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước.
Chỉ thị nêu rõ từ năm 2021 cho tới khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Đối với dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, thực hiện tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với dự toán được giao năm 2020. Đối với dự toán năm 2022, tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với dự toán năm 2021 để tiết kiệm chi hoặc tăng thu ngân sách nhà nước.
Chỉ thị yêu cầu rà soát các văn bản do bộ, cơ quan T.Ư ban hành, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc sửa đổi theo thẩm quyền để bãi bỏ nội dung liên quan đến chế độ chi bồi dưỡng, các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (như tiền bồi dưỡng họp, tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, hội thảo...), trong đó xác định rõ thời gian hoàn thành để bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyễn Hải

Nguyễn Hải

Mỗi năm chi tiết kiệm 15% so với năm trước, vậy thì sau hơn 6 năm là sẽ ko chi đồng nào từ Ngân sách cả.
Chủ trương tiết kiệm là đúng, nhưng không thể đặt ra các tiêu chí theo kiểu là tiết kiệm tối thiểu 15% so với năm trước.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm