Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng việc sắp xếp quan trọng nhất là minh bạch /// Ảnh Ngọc Thắng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng việc sắp xếp quan trọng nhất là minh bạchẢnh Ngọc Thắng
Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cho rằng sắp xếp, tinh giản biên chế quan trọng làm thế nào để minh bạch, để người ta không thấy những người cùng “cánh" được chọn còn người không thì bị loại.
Sáng nay (30.10), bên lề hành lang Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chia sẻ với báo chí quá trình sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn.
Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 39, Hà Nội đã giảm được hàng trăm phòng, ban, giảm hàng trăm trưởng, phó phòng và giảm được gần 1.000 cán bộ, công chức. Quá trình thực hiện cán bộ, công chức Hà Nội có tâm tư gì không thưa ông?
- Tâm tư thì chắc chắn có. Nhưng nếu tinh giản, sắp xếp bộ máy làm tốt công tác tuyên truyền thì mọi người cũng chia sẻ. Ví dụ, số lượng người nhiều quá, người ngồi chơi lại nhiều hơn người làm, thì việc sắp xếp ai cũng sẽ thấy hợp lý, cùng chia sẻ.
Thời gian qua, cán bộ công chức, đặc biệt là lãnh đạo các cấp cũng nhận thức được. Ví dụ, khi sắp xếp các ban quản lý dự án, có đồng chí nói cả ban chúng tôi 1 năm có 1 - 2 dự án trong khi nuôi mấy chục con người. Lấy người vào rất dễ nhưng không có việc, không có tiền trả lương. Vì vậy, quan trọng nhất trong quá trình sắp xếp, tinh giản là làm thế nào để minh bạch, để người ta không thấy là qua việc này cuối cùng những người cánh hẩu được lựa chọn, còn lại thì bị loại. Hà Nội làm được vấn đề này minh bạch thì anh em mới không tâm tư.
Chuyện tâm tư thì khó tránh khỏi, như đang trưởng phòng xuống phó phòng, hay nhân viên, phải làm thế nào để người ta hiểu, thậm chí phải giải thích với cả gia đình. Ví dụ, trước đây có 6 - 8 phó ban, phó giám đốc, bây giờ không thế được, thì làm nhóm chuyên gia giúp việc cho đồng chí giám đốc, người ta dù tâm tư nhưng cũng vui vẻ. Tất cả những việc này phải làm minh bạch, đừng vì người này hạ người khác xuống, người ta sẽ cảm thấy bi đối xử không công bằng. Đây là vấn đề khó, thành phố vẫn tiếp tục làm.
Thưa ông, việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội trước đây có ảnh hưởng nhiều đến bộ máy, biên chế không?
- Có ảnh hưởng chứ, việc sắp xếp lại nhiều đơn vị vừa rồi cũng là hậu quả của việc này. Sắp xếp 2 địa phương nên số lượng cán bộ bị dư ra, nên phải giải quyết dần dần, không làm ngay một lúc được. Sang năm 2018 là 10 năm quá trình sáp nhập, sẽ kiên quyết đưa về một mô hình chuẩn. Các ban Đảng, cơ quan chính quyền cũng đều bị tác động của việc sáp nhập, bị tăng số người.
Thành phố cũng đang đề nghị Chính phủ cho xây dựng cơ chế tự nguyện. Tức là, nếu cán bộ công chức tự nguyện xin nghỉ, làm việc khác thì có cơ chế gì hỗ trợ không, ngoài những chính sách của Nhà nước.
Xin cảm ơn ông!

Mai Hà

Bạn đọc phản hồi (3 nhận xét)

Quang Trần

Tôi ủng hộ tinh giản biên chế thật mạnh tay vào. Tinh giản chi áp dụng cho những người làm việc không hiệu quả thôi. Công chức nào hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không có gì phải lo lắng, tâm tư cả. Cứ thế mà thực hiện.

Trần Quốc Hoa

Đề xuất: Lập Ủy ban xét giảm biên chế cấp TW, tỉnh, thành phố trực thuộc TW với những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: + Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo yêu cầu. Đề xuất các giải pháp cần thiết theo thực tế để áp dụng. + Lập tổ xây dựng ngân hàng dữ liệu đề thi trên tinh thần khai phóng tiềm năng con người. Thành viên của tổ phải là người có tâm và có tầm. - Xây dựng ngân hàng dữ liệu đề thi đối với cấp lãnh đạo, quản lý: kiến thức chung về phạm vi và lĩnh vực quản lý; kỹ năng tư duy sáng tạo, ứng xử tình huống , phát hiện và giải quyết vấn đề; kỹ năng lãnh đạo và hoạch định chiến lược; khả năng cảm nhận về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật nhà nước và giải pháp hiện thực hóa vào sự nghiệp phát triển chung của phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố và sự nghiệp chấn hưng đất nước; kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ; năng lực chuyên môn cốt lõi; khả năng tư duy cảm xúc; kỹ năng quản trị thời gian; các phẩm chất cần có ở người lãnh đạo, quản lý;… - Xây dựng ngân hàng dữ liệu đề thi đối với cấp trợ lý, chuyên viên và tương đương: kiến thức chung về phạm vi và lĩnh vực chuyên môn phụ trách; năng lực chuyên môn cốt lõi; kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ; kỹ năng tư duy sáng tạo, ứng xử tình huống, phát hiện và giải quyết vấn đề; khả năng hoạch định chính sách; kỹ năng quản trị thời gian; các phẩm chất cần có ở người trợ lý, chuyên viên và tương đương;… - Xây dựng ngân hàng dữ liệu đề thi đối với cấp dưới chuyên viên và tương đương: kiến thức chung về phạm vi và lĩnh vực công tác; năng lực chuyên môn cốt lõi; kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ; kỹ năng tư duy sáng tạo, ứng xử tình huống, phát hiện và giải quyết vấn đề; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng quản trị thời gian; các phẩm chất cần có;… + Lập tổ xét tuyển biên chế: nhằm cắt giảm biên chế đối với người không phù hợp với yêu cầu của công cuộc cải cách và tuyển mới những người phù hợp để trọng dụng nhân tài. Tổ xét tuyển biên chế phải đặt lợi ích đất nước trên các lợi ích khác. - Tổ chức thi tuyển và xét biên chế thông qua bài thi, phỏng vấn trực tiếp, kết quả thực tập hoặc kết quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao và thời gian cần đạt (chú ý đến yếu tố thời gian). - Lập vòng thi tuyển cơ hội cho những người có khuynh hướng di chuyển chuyên môn công việc khi họ thấy công việc đang làm không phù hợp và cần phải di chuyển. Sau vòng thi tuyển cơ hội là vòng thi tuyển chính thức. - Lập các vòng thi tuyển chính thức theo từng nấc và được minh bạch, công khai, ghi hình. + Lập tổ thanh tra, kiểm tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong việc xét tuyển biên chế. + Thời gian hoạt động của Ủy ban xét giảm biên chế do Quốc Hội, HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định.

P Q H

Chủ trương rất đúng và mong các vị hảy vì xã hội công bằng ,văn minh và vì sự tiến bộ của đất nước hảy để sự công tâm lên ngôi , đừng để tư tưởng phe phái trù dập để triệt hạ đối thủ hay vì sự ganh tỵ người làm được việc bị tinh giản thì quốc gia buồn lắm lắm !Theo tôi nghỉ việc nầy rất khó lắm , tư tưởng cực đoan ăn sâu vào lòng người rồi , không thể một sớm một chiều mà rủ bỏ được

Bình luận