Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ

0 Thanh Niên
LTS: Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020), chúng tôi xin giới thiệu lại một bài viết đã đăng trên Báo Thanh Niên ngày 07.11.2003.
 
Làm theo lời Bác, lớp lớp thanh niên tình nguyện viên đã hăng hái lên đường Làm theo lời Bác, lớp lớp thanh niên tình nguyện viên đã hăng hái lên đường
Làm theo lời Bác, lớp lớp thanh niên tình nguyện viên đã hăng hái lên đường
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Vận mệnh của dân tộc, sự phát triển của đất nước tùy thuộc vào sự giác ngộ cách mạng và trách nhiệm của thanh niên. Thanh niên là một lực lượng to lớn, là đội quân xung kích trên mọi mặt trận của cách mạng.
Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống kiên cường bất khuất của tuổi trẻ Việt Nam trong lịch sử, lại được chủ nghĩa Mác - Lênin soi sáng, ngay từ đầu những năm 20 của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Muốn đưa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam đi đến thắng lợi phải có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản, phải tổ chức lực lượng toàn dân tham gia cách mạng. Muốn vậy, trước tiên phải giác ngộ cách mạng cho thanh niên, từ thức tỉnh thanh niên để thức tỉnh dân tộc, hướng cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản.
Sau ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới ra đời phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách. Trong tình thế như "ngàn cân treo sợi tóc", Hồ Chí Minh động viên và giao nhiệm vụ cho thanh niên cả nước hăng hái đi đầu trong việc tăng gia sản xuất, xóa nạn mù chữ, thực hành đời sống mới, khẳng định thanh niên là lực lượng chính trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược.
Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tháng 9.1945, Hồ Chí Minh gửi gắm niềm tin tưởng của mình vào thế hệ trẻ: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em".
Trong "Lời kêu gọi thanh niên Nam Bộ" ngày 30.10.1945, Người viết: "Trong cuộc chống xâm lăng này các bạn đã là bức Vạn Lý Trường Thành vững chắc, các bạn phải thống nhất mặt trận thanh niên, đoàn kết, nêu cao tinh thần tin tưởng ở sức mạnh của dân tộc. Những gương hy sinh anh dũng của các bạn đã sáng rọi khắp nước, những chiến công oanh liệt của các bạn đã làm cho toàn thể đồng bào thêm kiên quyết". Năm 1947, Hồ Chí Minh có lời khẳng định: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên".
Trong quá trình lãnh đạo dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống đế quốc Mỹ và công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, Hồ Chí Minh thường xuyên theo dõi từng bước trưởng thành và cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam, dành cho thế hệ trẻ niềm tin yêu và tình cảm đặc biệt.
Trong các thư gửi thanh niên và trong các dịp trực tiếp gặp gỡ với thế hệ trẻ, Hồ Chí Minh đều nhấn mạnh vai trò to lớn của thanh niên và động viên kịp thời những thành tích thanh niên cả nước đạt được trong mọi lĩnh vực học tập, sản xuất, chiến đấu, tu dưỡng rèn luyện... Người luôn luôn nhấn mạnh vai trò xung kích của thanh niên trong phong trào cách mạng. Vai trò xung kích trước hết phải được thể hiện ở: "Việc gì khó có thanh niên, ở đâu khó có thanh niên", nơi nào người khác làm ít kết quả thì thanh niên đến làm tốt hơn.
Theo Người, sự nghiệp cách mạng càng phát triển thì càng đòi hỏi thanh niên thực hiện tốt hơn vai trò xung kích của mình. Người nói: "Thời đại này là thời đại vẻ vang của thanh niên. Mà thanh niên phải là đội xung phong trên các mặt trận chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật". Thanh niên muốn xứng đáng vai trò là người quyết định tương lai trước hết phải tự giác rèn luyện, không ngừng học tập, có chí tiến thủ, xung phong gương mẫu trong mọi công việc. Sự rèn luyện tu dưỡng của thanh niên phải được thể hiện trên mọi phương diện: rèn luyện đạo đức cách mạng, trau dồi và nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn, rèn luyện ý chí và lòng dũng cảm, rèn luyện thân thể v.v...
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta ngay từ khi mới ra đời đã nhận rõ vai trò to lớn và đặt niềm tin vào khả năng cách mạng của thế hệ trẻ Việt Nam. Niềm tin ấy chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với các thế hệ thanh niên, làm cho họ vững tin hơn ở chính bản thân mình, tạo nên sức mạnh dời non lấp biển, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, khi Đảng và nhân dân cần đến.
Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng đất nước, thanh niên nước ta luôn luôn là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an, dân quân tự vệ, đi đầu trong các phong trào đấu tranh chính trị, xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa... Chứng kiến sự cống hiến và trưởng thành của tuổi trẻ Việt Nam, tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên lao động Việt Nam, tháng 3.1966 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên niềm tin tưởng, phấn khởi của Người đối với thế hệ trẻ: "Là người theo dõi tổ chức thanh niên từ bước đầu hiếm hoi chỉ có 8 cháu, ngày nay thấy có hàng triệu đoàn viên thanh niên, hàng triệu cháu bé nhi đồng phát triển mơn mởn như hoa mùa xuân. Với một thế hệ thanh niên hăng hái và kiên cường, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Vì vậy, Bác rất tự hào, sung sướng và thấy như mình trẻ lại, thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ vang".
Ngày nay, niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng đã truyền thêm cho thế hệ trẻ nước ta nguồn sức mạnh mới, luồng sinh khí mới tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", phong trào "Thanh niên tình nguyện", hăng hái thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, đóng góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước theo con đường của CNXH.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm