Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải giữ vai trò quan trọng trong đấu tranh chống quan điểm sai trái

1 Thanh Niên
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải giữ vai trò quan trọng trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thế lực thù địch, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.
"Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải giữ vai trò quan trọng trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thế lực thù địch, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống", đây là ý kiến chỉ đạo của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, tại buổi làm việc vào chiều 7.8 tại Hà Nội, giữa đoàn công tác của Ban Tuyên giáo T.Ư với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sự thống nhất trong công tác phối hợp qua lại giữa hai cơ quan là rất quan trọng, cần thiết. Việc này không chỉ thúc đẩy hai cơ quan hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn góp phần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị của Đảng thời gian tới.
Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu học viện đẩy mạnh nghiên cứu việc áp dụng thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Thanh Phong

Học viện chính trị quốc gia và Ban Tuyên giáo TW phải phối hợp chặt để giải quyết về lý luận thực tiễn Chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong giai đoạn CM hiện nay. Tôi thấy hiện nay lý luận chưa đi kịp với thực tiễn xã hội hiện nay nên Đảng viên mới diễn biến tư tưởng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

/form>