Cử tri quan ngại về tình trạng người Trung Quốc ‘lập xóm, lập phố’

2 Thanh Niên Online
Cử tri tỉnh Bình Dương cho rằng, hiện nay, tình trạng người nước ngoài, nhất là