Hà Nội, Đà Nẵng giải thể hàng trăm ban chỉ đạo

0 Thanh Niên
Theo Văn phòng UBND TP.Hà Nội, từ năm 2007 - 2017, UBND TP.Hà Nội đã thành lập 302 BCĐ thuộc TP. Tính đến cuối tháng 7.2017, TP còn 108 BCĐ đang hoạt động, gồm 15 BCĐ lĩnh vực nội chính, quốc phòng an ninh, tư pháp; 19 BCĐ lĩnh vực đô thị; 41 BCĐ kinh tế và 33 BCĐ khoa giáo văn xã.
Văn phòng UBND TP.Hà Nội đề xuất tiếp tục giữ nguyên 40 BCĐ, sáp nhập 27 BCĐ thành 8 ban, giải thể 41 BCĐ. Theo phương án đề xuất kiện toàn trên, sẽ tinh gọn từ 108 BCĐ xuống còn 48, theo hướng sáp nhập một số BCĐ có nhiệm vụ giống nhau và có cùng 1 cơ quan thường trực; giải thể các BCĐ đã hoàn thành nhiệm vụ, những nội dung công việc mang tính chất thường xuyên, những BCĐ hoạt động kém hiệu quả, hình thức, lãng phí…

Tại Đà Nẵng, Sở Nội vụ cho hay TP đang tiếp tục rà soát để giải thể, hợp nhất các BCĐ và tổ chức phối hợp liên ngành. Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất đề xuất của Sở Nội vụ tiến hành giải thể 69 BCĐ và hợp nhất 12 tổ chức phối hợp liên ngành; đồng thời, yêu cầu theo dõi hoạt động của các tổ chức còn lại, quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc lập mới. Trong quá trình hợp nhất các tổ chức liên ngành, nếu cùng cơ quan thường trực thì giữ nguyên cơ quan thường trực, nếu nhiều cơ quan khác nhau thì sắp xếp lại để đảm bảo từng bộ phận chịu trách nhiệm về lĩnh vực.
Cụ thể, 12 tổ chức hợp nhất gồm: BCĐ đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt 2011 - 2030 và BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia TP.Đà Nẵng; Hội đồng thẩm định bảng giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất TP; BCĐ ứng dụng - phát triển công nghệ thông tin và BCĐ đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh; BCĐ bảo vệ và phát triển rừng 2012 - 2020 và BCĐ kiểm kê rừng 2013 - 2016; BCĐ phát triển thủy sản và BCĐ bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm