Hà Nội giảm được 17 phó giám đốc sở

2 Thanh Niên Online
Ban Pháp chế - HĐND thành phố Hà Nội cho biết, sau sắp xếp sát nhập, Hà Nội giảm được 17 phó giám đốc sở.
Sau sắp xếp, Hà Nội giảm được 17 phó giám đốc sở Sau sắp xếp, Hà Nội giảm được 17 phó giám đốc sở
Sau sắp xếp, Hà Nội giảm được 17 phó giám đốc sở
Ban Pháp chế, HĐND thành phố Hà Nội vừa báo cáo kết quả khảo sát về lượng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2017.
Theo đó, Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương. Sau sắp xếp, Hà Nội giảm được 17 trong tổng số 82 phó giám đốc sở, với tỷ lệ giảm 20,7%; 26/182 trưởng phòng và 116/517 phó phòng.
Đối với các đơn vị sự nghiệp, Hà Nội giảm từ 401 xuống còn 208 đơn vị; tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển thành phố trên cơ sở hợp nhất 3 quỹ; giảm số ban quản lý dự án trên địa bàn từ 70 xuống 41 ban. Các ban quản lý dự án thuộc thành phố cũng giảm từ 26 xuống còn 5.
Hà Nội giảm được 17 phó giám đốc sở - ảnh 1
Bộ máy giảm nhiều, biên chế giảm ít
Hà Nội sắp xếp được 231 đơn vị trên 2.600 đơn vị sự nghiệp công lập, được 8,9% nhưng tinh giản biên chế qua 8 đợt chỉ có 272 người trên tổng số 145.000 người, chỉ đạt 0,2% là điều cần xem xét. 
Kết quả của việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy đối với 5 ban quản lý là giảm 73/108 phòng; giảm 177/308 trưởng phó đơn vị, phòng; giảm 7/23 trụ sở làm việc.
Ban Pháp chế cũng chỉ ra những hạn chế trong thực hiện tinh giản biên chế, như: Tiến độ xây dựng đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp chậm so với yêu cầu; việc thực hiện tinh giản biên chế còn gặp khó khăn; một số đơn vị sở, ngành của thành phố chưa chủ động, chưa tích cực trong kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế.
Ban Pháp chế kiến nghị TP tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế; chấn chỉnh và có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã không thực hiện ký hợp đồng lao động làm nhiệm vụ công tác chuyên môn...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Tuan Dang

Tuan Dang

Chúng tôi cần biết 17 phó giám đốc sở này được điều động về đâu, bố trí công việc gì hay là 17 đồng chí này được điều chuyển về làm giám đốc 1 số cơ quan khác . . .???
Hiền Minh

Hiền Minh

Hồi đó đề bạt và bổ nhiệm họ thì đưa ra lý lẻ phù hợp và đúng quy trình, giờ lấy lại chức vụ của họ cần phải có chữ tình chứ không phải nhân cơ hội này để báo cáo thành tích tinh giản. Là con người ai cũng có lòng tự trọng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm