Hội thảo kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lênin

0 Thanh Niên
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư và Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN tổ chức hội thảo 'Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - Thực tiễn'.
Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22.4.1870 - 22.4.2020), thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng 22.4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư và Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - Thực tiễn”.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng tham gia chủ trì hội thảo.
Phát biểu tại đây, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Lênin trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, là dịp thêm một lần nữa nhìn nhận, khẳng định những công lao, cống hiến vĩ đại của Lênin cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì sự tiến bộ của nhân loại; chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo những tư tưởng cơ bản của Lênin, của chủ nghĩa Mác - Lênin cho phù hợp với thành tựu của cách mạng thế giới, của khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ở Việt Nam.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm