Gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng có sức mạnh vô địch

Lê Hiệp
Lê Hiệp
04/02/2020 07:12 GMT+7

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó sẽ có sức mạnh vô địch.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó sẽ có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng - Nguồn VTV

Bước ngoặt lịch sử trọng đại

Sáng 3.2, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham gia của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các đoàn khách quốc tế, cùng hàng ngàn đảng viên, đoàn viên, thanh niên…
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Ảnh: Gia Hân

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

Ảnh: Gia Hân

Trong diễn văn kỷ niệm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta đã chứng minh rằng, yêu nước và giữ nước, kiên quyết chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân ta.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, từ giữa thế kỷ 19, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, không cam chịu thân phận nô lệ, nhân dân ta đã liên tiếp vùng lên đấu tranh bằng nhiều con đường với nhiều khuynh hướng khác nhau. Tuy nhiên, dù đã đấu tranh rất kiên cường, đầy tâm huyết và chịu những hy sinh to lớn, song do hạn chế lịch sử, nhất là thiếu một đường lối đúng, các phong trào đó đều không thành công. “Lịch sử đòi hỏi phải tìm con đường mới”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trong hoàn cảnh đó, năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường mới cho sự nghiệp cứu nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở học thuyết cách mạng này con đường cứu nước đúng đắn - con đường cách mạng vô sản. Ngày 3.2.1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hồng Kông (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. "Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Đó là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước", Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Chỉ có Đảng mới đủ khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn

Ôn lại những thành quả đạt được của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua, từ 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ cho đến 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới từ Đại hội VI năm 1986 tới nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng KT-XH lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam nay đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/người; đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế.
Mới đây, được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu với số phiếu tín nhiệm rất cao, gần như tuyệt đối, lần thứ hai trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
"Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và khẳng định thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước. "Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: ở Việt Nam, không có lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trong quá trình này, Đảng đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy. Đó là trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối. Đó là gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu…
Bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị lãnh đạo tiền bối, của hàng triệu anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!”.

Kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây là một sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, vĩ đại, "một cuộc chiến đấu khổng lồ" như Bác Hồ đã nói, nhưng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp. “Chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... Ngoài ra, các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng, chế độ từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện và học tập thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng - một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo: "Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân". Từ đó, ông nhấn mạnh, phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng, chế độ. “Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 3.2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự lễ viếng.
Cùng dự lễ viếng có nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng Chính phủ, các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư.
Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.
TTXVN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.