Quảng Trị: Cách chức Bí thư xã Hải Lệ

2 Thanh Niên Online
Ông Phạm Cường bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cách chức Bí thư xã Hải Lệ. Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Quảng Trị kỷ luật ông Cường với hình thức cảnh cáo.
Ngày 24.3, theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 17.3, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định lại hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Cường. Theo quyết định mới này, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hải Lệ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020; cách chức Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Lệ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và cách chức Bí thư Đảng ủy xã Hải Lệ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của ông Phạm Cường.
Trước đo, ông Cường bị Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Quảng Trị kỷ luật với hình thức cảnh cáo nhưng UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị cho rằng chưa tương xứng với mức độ vi phạm.
Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị, trong thời gian đảm nhận các chức vụ trên, ông Cường đã có nhiều khuyết điểm, trong đó có: Thống nhất chủ trương trái quy định trong việc thu để ngoài ngân sách và chi tiền; lập chứng từ chi khống để thanh toán từ ngân sách xã một số khoản; buông lỏng quản lý, làm thất thoát tiền ngân sách xã; quyết định chi nhiều khoản chi không đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn và không có trong dự toán; quyết định cho tạm ứng không thông qua kế toán lập chứng từ; không chỉ đạo kiểm kê quỹ tiền mặt theo quy định vào cuối năm, kết thúc niên độ kế toán; không thực hiện đúng quy định về việc tự kiểm tra, công khai tài chính - ngân sách.
Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã quyết định kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, nguyên Kế toán ngân sách xã Hải Lệ do chưa làm tròn trách nhiệm, không mạnh dạn đấu tranh để ngăn ngừa và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý sai phạm, để tình trạng thu chi tùy tiện của xã kéo dài trong nhiều năm; tham gia thống nhất thu và sử dụng nguồn thu trái quy định; lập một số chứng từ chi không đúng; không kiểm soát việc chi tiêu để thủ quỹ xuất quỹ nhưng không chi trả cho đối tượng được hưởng; không thực hiện đúng quy trình, thủ tục nghiệp vụ kế toán.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Thơm Trương Công

Thơm Trương Công

Kỹ luật đảng viên cần căn cứ số tiền thiệt hạo bao nhiêu ? Chứ 1 xã nghèo nhất nước như Hải Lệ thì thất thoát chỉ vài trăm nghìn mà phải chịu kỹ luật giống như mấy ông vài trăm nghìn tỷ thì không công bằng.
K

K

Đó là mới cách chức. Còn tiền bạc có thu lại được không, rồi có xử lý hình sự không? Hay là cho vị này nghĩ việc để ngồi mát ăn bát vàng

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm