Thông qua nghị quyết về sáp nhập huyện xã, ngừng bổ nhiệm lãnh đạo

5 Thanh Niên
Chiều 12.3, tại phiên họp 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thống nhất thông qua Nghị quyết (NQ) về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.
Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 /// Ảnh: Quochoi.vn Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 - Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021
Ảnh: Quochoi.vn
Theo đó, 16 đơn vị hành chính cấp huyện, 636 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định tại NQ 1211 năm 2016 của UBTVQH sẽ phải tiến hành sáp nhập. Theo dự thảo NQ vừa được thông qua, nguyên tắc của việc sắp xếp là các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn quy định tại NQ 1211.
Bên cạnh đó, đối với một số trường hợp đặc biệt, NQ vẫn cho phép sau khi sáp nhập vẫn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.
Đối với vấn đề kiện toàn tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp, dự thảo quy định tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp từ ngày NQ này có hiệu lực thi hành cho đến khi có NQ của UBTVQH về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cụ thể, trừ các trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách.
NQ cũng quy định rõ, chậm nhất 5 năm kể từ ngày NQ có hiệu lực, số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng biên chế ở các cơ quan ở đơn vị hành chính mới phải đảm bảo theo quy định. Những cán bộ dôi dư sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, về chế độ thôi việc, về chính sách tinh giản biên chế… đồng thời sẽ được địa phương hỗ trợ tùy vào tình hình thực tế.
NQ cũng yêu cầu các huyện, xã ở những nơi sắp xếp phải chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.
Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được sử dụng tại đơn vị hành chính mới.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Thu Vân

Thu Vân

Cần công bố những huyện, xã sẽ sáp nhập cho nhân dân biết.
Long

Long

Có rồi này bạn.

https://thanhnien.vn/thoi-su/nhung-huyen-nao-tren-ca-nuoc-nam-trong-danh-sach-phai-sap-nhap-1043571.html
Vũ Trọng Nghiã

Vũ Trọng Nghiã

Ở trên mới là danh sách HUYỆN, bạn Thu Vân còn hỏi danh sách 631 XÃ cần sáp nhập nữa
3 phản hồi
Nhật linh

Nhật linh

Đã có phương án sáp nhập thì phải ngưng xây dựng cơ quan cấp xã nếu không sẽ lãng phí rất lớn

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

/form>