TP.HCM sẽ sắp xếp huyện, xã có diện tích, quy mô dân số nhỏ

0 Thanh Niên Online
Trong năm 2019, TP.HCM sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định.
UBND TP.HCM có quyết định sắp xếp đơn vị hành chính huyện, xã có diện tích và quy mô dân số nhỏ  ///  Ảnh: Tư liệu UBND TP.HCM có quyết định sắp xếp đơn vị hành chính huyện, xã có diện tích và quy mô dân số nhỏ - Ảnh: Tư liệu
UBND TP.HCM có quyết định sắp xếp đơn vị hành chính huyện, xã có diện tích và quy mô dân số nhỏ
Ảnh: Tư liệu
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa có quyết định ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã TP.HCM giai đoạn 2019 - 2021.
Mục đích của việc sắp xếp là nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của TP, với khả năng quản lý của chính quyền cơ sở; gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, việc sắp xếp không gây xáo trộn lớn, đảm bảo ổn định chính trị và tránh ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh và cuộc sống của người dân.
Đề án sáp nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, xã được tổ chức lấy ý kiến cử tri. Lộ trình sắp xếp được tính toán như sau:
Trong năm 2019 sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Năm 2020 sẽ tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp. Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.
Năm 2021 sẽ tổ chức bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp. Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau khi kiện toàn. Trên cơ sở đó, thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại TP.HCM trong giai đoạn 2022 - 2030.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm