Thu nhập tăng thêm, tiền thưởng được thực hiện ra sao từ 1.7?

Thu Hằng
Thu Hằng
02/07/2024 16:48 GMT+7

Từ ngày 1.7, chế độ tiền thưởng dựa trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các đối tượng.

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thu nhập tăng thêm, tiền thưởng được thực hiện ra sao từ 1.7?- Ảnh 1.

Mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng được dùng làm căn cứ tính lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác

GIA HÂN

Thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở

Theo Nghị định 73 có hiệu lực từ 1.7, lương của cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang được tính bằng công thức: mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng x hệ số lương.

Mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng còn dùng làm căn cứ tính mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng nêu trên; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Tăng lương cơ sở từ 1.7, thu nhập của người làm nhà nước thay đổi thế nào?

Đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở T.Ư thì thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6.2024 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1.7.2024 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,34 đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1.7, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6.2024 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1.7 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở sau khi báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Tiền thưởng tính theo thành tích công tác đột xuất và xếp loại hoàn thành nhiệm vụ

Nghị định cũng nêu rõ, chế độ tiền thưởng thực hiện trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của từng người hưởng lương trong cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu đơn vị lực lượng vũ trang theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng áp dụng đối với các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị; gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý, kiểm tra và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị.

Quy chế tiền thưởng của cơ quan, đơn vị phải bao gồm những nội dung: phạm vi và đối tượng áp dụng; tiêu chí thưởng theo thành tích công tác đột xuất và theo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người hưởng lương trong cơ quan, đơn vị; mức tiền thưởng cụ thể đối với từng trường hợp; quy trình, thủ tục xét thưởng; các quy định khác theo yêu cầu quản lý của cơ quan, đơn vị (nếu cần thiết).

Quỹ tiền thưởng hằng năm nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của luật Thi đua, khen thưởng, được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và cấp bậc quân hàm của các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Đến hết ngày 31.1 của năm sau liền kề, nếu cơ quan, đơn vị không sử dụng hết quỹ tiền thưởng của năm thì không được chuyển nguồn vào quỹ tiền thưởng của năm sau.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.