Thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản tháng 10 tăng mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/11/2021 09:22 GMT+7

Tổng cục Thuế vừa thông tin về số thu tháng 10 tăng sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội .

Số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tăng

Ngọc Thắng

Tổng cục Thuế cho biết tổng thu ngân sách tháng 10 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 121.482 tỉ đồng, bằng 10,9% dự toán. Lũy kế 10 tháng đạt hơn 1,028 triệu tỉ đồng, bằng 92,1% dự toán. Số thu ngân sách tháng 10 tăng cao so với tháng 8 và tháng 9 là do có thu hồi tiền thuế đã hết thời gian gia hạn khoảng 20.000 tỉ đồng, số thu một số khoản phát sinh theo quý và năm khoảng 46.300 tỉ đồng. Như vậy, số thu phát sinh tháng 10 khoảng 55.100 tỉ đồng, trong khi tháng 8 là 54.790 tỉ đồng, tháng 9 là 50.772 tỉ đồng. Trong đó thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 10 đạt 9.442 tỉ đồng, đáng chú ý thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản tháng 10 khoảng 1.400 tỉ đồng, tăng cao so với tháng 8 và 9 chỉ ở mức 640 tỉ đồng và 685 tỉ đồng. Thu từ lệ phí trước bạ tháng 10 cũng có những chuyển biến tích cực, đạt 3.322 tỉ đồng (tháng 9 là 1.930 tỉ đồng, tháng 8 là 984 tỉ đồng). Số thu tăng cao là do sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, các doanh nghiệp và người dân tập trung lượng hồ sơ làm thủ tục trước bạ lớn.

Riêng đối với khoản thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tháng 10 ước đạt 44.600 tỉ đồng. Nguyên nhân là do trong quý 3, nhiều ngân hàng thương mại chưa thực hiện trích lập đủ quỹ dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư số 03/TT-NHNN; nhiều doanh nghiệp chưa hạch toán đủ số chi phí cho hoạt động phòng chống dịch và ủng hộ quỹ vắc xin khi tính lợi nhuận để tạm nộp thuế trong 3 quý đầu năm dẫn đến số thuế TNDN nộp cao hơn thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, ngành thuế còn thực hiện 52.299 cuộc thanh, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 36.932 tỉ đồng. Cơ quan thuế đã thực hiện thanh, kiểm tra 269 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, xử lý điều chỉnh qua thanh, kiểm tra trên 3.200 tỉ đồng. Nợ đọng thuế thu hồi ước đạt 23.100 tỉ đồng, đạt 76,7% chỉ tiêu thu nợ giao. Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ước đạt 4.925 tỉ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 10.2021 ước đạt 29.080 tỉ đồng. Trong đó, khoanh nợ là 25.682 tỉ đồng; xử lý xóa nợ tiền chậm nộp là 3.398 tỉ đồng.

Trong 2 tháng cuối năm, cơ quan thuế còn phải thu khoảng từ 139.000 đến 140.000 tỉ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu tối thiểu 70.000 tỉ đồng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp. Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp tập trung thu kịp thời số thuế hết thời gian gia hạn vào ngân sách nhà nước; tổ chức đôn đốc, thu hồi nợ quyết liệt trong 2 tháng cuối năm phấn đấu giảm nợ khoảng 11.600 tỉ đồng. Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ thanh, kiểm tra, khẩn trương hoàn tất các cuộc thanh tra, kiểm tra để đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách trong năm 2021, phấn đấu tăng thu khoảng 9.400 tỉ đồng qua thanh tra, kiểm tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.