Thuế thu nhập doanh nghiệp

VPBank là doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2022
Kinh tế

VPBank là doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2022

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã vươn lên trở thành doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất cả nước, với hơn 6.400 tỉ đồng đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm 2022.

Top