chứng chỉ tiền gửi
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất? /// Ngọc Thạch

Gửi ngân hàng nào lãi suất cao nhất?

0

Ngoài mức lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm thông thường ở mức “ổn định”, các ngân hàng còn tung ra các chương trình với lãi suất cao hơn nhiều.