chuyển giới
Các trường công tại bang Illinois sẽ giảng dạy về lịch sử LGBT  /// Reuters

Buộc trường công dạy lịch sử LGBT

0
Bắt đầu từ năm tới, các trường công lập ở bang Illinois (Mỹ) sẽ buộc đưa môn lịch sử LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) vào chương trình học.