dập lửa
Cơ quan chức năng tham gia dập lửa /// ẢNH: NAM THỊNH

Cháy rừng tại Quảng Nam

0
Không chỉ cháy rừng ở Hà Tĩnh, Nghệ An một vụ cháy rừng cũng vừa xuất hiện tại Quảng Nam gây thiệt hại khoảng 4 ha.