Gia Định báo

Một số ấn phẩm báo, tạp chí xưa /// Ảnh: T.Đ.T

Chữ nghĩa trên báo chí xưa

1
Đọc lại những tờ nhật báo, tuần báo, tạp chí ra cách đây trên dưới 100 năm ở Hà Nội, Sài Gòn, Huế… mới thấy tiếng Việt ngày xưa đến ngày nay đã tiến một bước dài trên con đường hoàn thiện.
Báo chí quốc ngữ phát triển từ rất sớm ở Nam bộ  /// Ảnh: Tam Thái

Văn chương lục tỉnh xưa... mất tích

2
Nói đến văn học Nam bộ là nói những đóng góp “khởi động” của nền văn học quốc ngữ, viết bằng chữ cái Latin, thay cho chữ Hán và Nôm...