Giải thưởng Lý Tự Trọng
Giải thưởng Lý Tự Trọng vinh danh 100 thanh niên xuất sắc

Giải thưởng Lý Tự Trọng vinh danh 100 thanh niên xuất sắc

0
Ngày 12.2, Ban Tổ chức T.Ư Đoàn cho biết Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành quy chế giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2014, trên cơ sở thống nhất giải thưởng 26.3 dành cho cán bộ đoàn cơ sở xuất sắc và giải thưởng Lý Tự Trọng dành cho cán bộ đoàn khối trường học đã có trước đây.