mã độc android
Phát hiện mã độc mới trên Google Play

Phát hiện mã độc mới trên Google Play

0
(TNO) Các chuyên gia bảo mật vừa phát hiện thêm một loại mã độc khác, đã tồn tại trên Google Play (tên gọi cũ là Android Market) trong một thời gian dài.