di tích lịch sử cấp quốc gia

Tìm kiếm theo

Tìm thấy 5 kết quả về di tích lịch sử cấp quốc gia

Sắp xếp theo
Di tích lịch sử quốc gia 'Đồn điền cà phê' xuống cấp

Di tích lịch sử quốc gia 'Đồn điền cà phê' xuống cấp

0
Đồn điền cà phê CADA (viết tắt của cụm từ Compagnie Argicole D'Asie - Công ty nông nghiệp Á Châu, thành lập năm 1922) ở Đắk Lắk là chứng tích một thời người Pháp khai thác thuộc địa ở Tây nguyên. Đây cũng là nơi ra đời của Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên trong công nhân ở Đắk Lắk. Năm 1999, đồn điền được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.