Tìm kiếm theo

Tìm thấy 23 kết quả về nguyễn thị kim tiến

Sắp xếp theo
Thư gửi Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Thư gửi Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

16

Là một người dân, chúng tôi rất quan tâm đến hoạt động của ngành Y tế, chỉ vì nó liên quan đến sức khỏe của mỗi người, rất ủng hộ chị lập facebook, chỉ vài lời gọi là tâm sự với mong muốn chị thành công chí ít là trong việc sử dụng facebook của mình.