Tìm kiếm theo

Tìm thấy 13 kết quả về nhân sự chủ chốt

Sắp xếp theo
40 ứng viên được đề cử nhân sự chủ chốt VFF

40 ứng viên được đề cử nhân sự chủ chốt VFF

0
Danh sách ứng viên các vị trí chủ chốt của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) khóa 7 sẽ được Chủ tịch VFF khóa 6 Nguyễn Trọng Hỷ công bố trong phiên họp Ban chấp hành vào ngày hôm nay.