ủy ban kiểm tra trung ương
Thượng tướng Trần Việt Tân

Đề nghị xem xét kỷ luật một số tướng lĩnh công an, quân đội

1
Một số tướng lĩnh ngành công an, quân đội bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận sai phạm nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cảnh cáo 1 người, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 3 người khác.
Ông Phạm Thế Dũng /// Ảnh: Trần Hiếu

Nhiều sai phạm ở UBND tỉnh Gia Lai

0
UBKT T.Ư kết luận Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh...