Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ai bàn lùi, né tránh trách nhiệm thì đứng sang một bên
Bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ T.Ư Đảng khóa XIII

Lê Hiệp
Lê Hiệp
18/05/2023 05:55 GMT+7

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng nếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quá mạnh sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn", né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt

Sáng 17.5, Hội nghị giữa nhiệm kỳ T.Ư Đảng khóa XIII (Hội nghị T.Ư 7) kết thúc sau hơn 2 ngày làm việc.

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, T.Ư thống nhất cao cho rằng với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần "tiền hô hậu ủng", "nhất hô bá ứng", "trên dưới đồng lòng", "dọc ngang thông suốt", Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng, đất nước vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực.

Ai bàn lùi, né tránh trách nhiệm thì đứng sang một bên  - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ T.Ư Đảng khóa XIII (Hội nghị T.Ư 7)

Nhật Bắc

"Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, truyền thống anh hùng, yêu nước, "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta và tính ưu việt của chế độ ta lại được phát huy lên một tầm cao mới", Tổng Bí thư nói và cho biết tới nay đã giải ngân 104.000 tỉ đồng, hỗ trợ cho gần 58 triệu người dân, người lao động và 1,4 triệu người sử dụng lao động.

Theo Tổng Bí thư, T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Từng bước hoàn thiện đường lối của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc theo hướng tăng cường thế trận lòng dân; chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy. Cạnh đó, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc đầu tiên đã nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong việc kế thừa, phát huy sức mạnh của trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển". "Thành công của các chuyến thăm, các cuộc điện đàm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là chuyến thăm Trung Quốc, các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc… là minh chứng cho sự thành công của các hoạt động đối ngoại thời gian qua", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư cho hay có nhiều đổi mới tích cực như việc mở rộng chức năng của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng bao gồm cả phòng chống tiêu cực; trong đó, trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, coi đây là gốc của mọi vấn đề. Cùng đó là việc thành lập các ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở 63 tỉnh, thành, bước đầu khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Đồng thời, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý KT-XH và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được chú trọng đẩy mạnh để từng bước tiến tới "không dám", "không thể", "không muốn", "không cần" tham nhũng.

"Đến nay, có thể khẳng định chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lại được chỉ đạo một cách đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây; để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ", Tổng Bí thư nhìn nhận và cho biết điều này thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ai bàn lùi, né tránh trách nhiệm thì đứng sang một bên  - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tổng kết, bế mạc hội nghị

TỪNG ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ PHẢI NÊU GƯƠNG

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư cho rằng đã tạo được sự chuyển biến tích cực với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống", toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là "then chốt của then chốt"; có nhiều cách làm, quy định mới, hiệu quả cao hơn, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", bất kể người đó là ai; không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đến nay, có thể khẳng định chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lại được chỉ đạo một cách đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây; để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Tổng Bí thư, đến nay, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện T.Ư quản lý. Các địa phương cũng bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với 22 trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương của Đảng về việc "có vào, có ra; có lên, có xuống". Theo Tổng Bí thư, điều này thể hiện tinh thần kiên quyết, gương mẫu, nghiêm minh, nhân văn, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; đồng thời đã khẩn trương chỉ đạo kiện toàn các nhân sự lãnh đạo thay thế, được dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Cùng đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, "lợi ích nhóm", "tư duy nhiệm kỳ"; "chủ nghĩa cá nhân", "tha hóa quyền lực" trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, kỷ cương, thúc đẩy sự phát triển KT-XH của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư khẳng định vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần nghiêm túc khắc phục. Chỉ ra nhiều bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc từ thực tế nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Tổng Bí thư khẳng định phải luôn luôn nắm vững và nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc và chủ trương, đường lối của Đảng; luật pháp, chính sách của Nhà nước. Cùng đó là việc ban hành đồng bộ, chất lượng cao hơn hệ thống pháp luật, quy định, quy chế để thực hiện nghiêm túc, thống nhất.

Cũng theo Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải gương mẫu chấp hành nghiêm túc hơn nữa các quy chế, chế độ công tác. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phát huy cao độ tinh thần nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; tư tưởng, chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác, trong cuộc sống của bản thân, gia đình và người thân. "Hết sức tránh tình trạng "chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người!"", Tổng Bí thư lưu ý.

Ai bàn lùi, né tránh trách nhiệm thì đứng sang một bên  - Ảnh 4.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ T.Ư Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp

Nhật Bắc

BÀN LÙI, NÉ TRÁNH THÌ ĐỨNG SANG MỘT BÊN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tình hình trong nước và thế giới đòi hỏi không được chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những thành tích đã đạt được và cũng không quá bi quan, dao động trước những khó khăn. Ngược lại, cần bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay.

Xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Về chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý từ kết quả, kinh nghiệm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của T.Ư Đảng đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại hội nghị lần này, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Cùng đó, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư lưu ý những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, tập trung vào 10 năm gần đây cần được khẩn trương, nghiêm túc tiến hành tổng kết; thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng để các tiểu ban này, nhất là tiểu ban văn kiện và tiểu ban nhân sự, sớm đi vào hoạt động, đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt chủ trương phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, cần chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng và các thị trường tiền tệ, bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp; tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém, cả trước mắt lẫn lâu dài của nền kinh tế...

Cùng đó, cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, hài hòa, ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... Tổng Bí thư chỉ rõ cần tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ T.Ư đến địa phương; xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

T.Ư lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Theo thông cáo của Văn phòng T.Ư Đảng, sáng 17.5, T.Ư tiếp tục Hội nghị giữa nhiệm kỳ T.Ư Đảng khóa XIII (Hội nghị T.Ư 7), Hội nghị đã nghe Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề T.Ư thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư cũng trình bày tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm của T.Ư Đảng đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Sau đó, T.Ư Đảng đã thảo luận và tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, hội nghị chuyển sang phần chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung này. Hội nghị đã nghe Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ T.Ư Đảng khóa XIII. Sau đó, T.Ư Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ T.Ư Đảng khóa XIII.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ. Cùng đó, kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để "không thể, không dám, không muốn tham nhũng".

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng nếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quá mạnh sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn", né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. "Tôi đã nhiều lần nói, nay xin nhắc lại: Những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm! Tất cả chúng ta, nhất là những người trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ phải có ý chí, quyết tâm cao, có tấm lòng trong sáng, có con mắt tinh đời, đừng "nhìn gà hóa cuốc"; đừng "thấy đỏ tưởng là chín"", Tổng Bí thư nhấn mạnh. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.