Lợi ích nhóm

"Nhiệm kỳ này thu tối đa từ đất thì nhiệm kỳ sau phải làm sao?"
Thời sự

"Nhiệm kỳ này thu tối đa từ đất thì nhiệm kỳ sau phải làm sao?"

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, dự thảo luật Đất đai sửa đổi đã bổ sung cơ chế cho thuê đất trả tiền hàng năm để khắc phục tình trạng lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ.

Top