Tổng bí thư: 'Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải kiên trì, kiên quyết và bền bỉ'

0 Thanh Niên Online

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc liên quan tới con người, rất khó và phức tạp nhưng phải kiên trì, kiên quyết, bền bỉ, thường xuyên giống như đánh răng, rửa mặt hằng ngày.

Hệ thống chính trị chưa thực sự trong sạch như mong muốn

Tổng bí thư: 'Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải kiên trì, kiên quyết và bền bỉ'  - ảnh 1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

gia hân

Sáng 9.12, phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận và quy định của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, ông sẽ tập trung vào trả lời 3 câu hỏi: vì sao Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII vừa qua lại tiếp tục bàn về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nội dung mới của xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII là gì; và làm gì và làm thế nào để thực hiện có hiệu quả công tác này.

Theo Tổng bí thư, trong 2 nhiệm kỳ XI, và XII vừa qua công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã có sự chuyển biến tích cực, rõ rệt.

Tuy nhiên, theo Tổng bí thư, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII vẫn còn những hạn chế khuyết điểm.

“Hệ thống chính trị ở nước ta chưa thực sự trong sạch, vững mạnh như mong muốn; không ít cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền, làm việc ở những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực vẫn thiếu tu dưỡng và rèn luyện, vẫn sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật của Đảng và xử lý hình sự”, Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư cho rằng, nguyên nhân của hạn chế chủ yếu do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt. “Có nghị quyết rồi, rằng hay thì thật là hay, xem ra thực hiện còn gay trăm bề”, Tổng bí thư ví von.

Theo Tổng bí thư, Đại hội XIII đã đặt ra nhiệm vụ “xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”. Bối cảnh mới cũng đang đòi hỏi Đảng phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh trí tuệ, thực sự "là đạo đức là văn minh".

Do đó, ông cho rằng phải “nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn”.

Thí điểm cho người đứng đầu chọn cấp phó

Về những nội dung mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII đề ra, Tổng bí thư thông tin, kết luận và quy định lần này sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi; không chỉ trong Đảng mà còn bao gồm cả hệ thống chính trị.

Tổng bí thư: 'Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải kiên trì, kiên quyết và bền bỉ'  - ảnh 2

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại hội nghị

gia hân

“Vì Đảng ta là Đảng cầm quyền, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phần lớn cũng là đảng viên. Cán bộ ta bố trí hầu hết là đảng viên, thậm chí là đảng viên ưu tú, nhất là ở cấp cao là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ trưởng, trưởng ngành trong hệ thống chính trị. Tức là những nơi có rất nhiều quyền, nhiều lợi cũng có đảng viên ta ở đấy nên cái mới lần này là xây dựng Đảng trong cả hệ thống chính trị”, Tổng bí thư phân tích.

Bên cạnh đó, ông cho rằng, lần này phải chủ động tiến công, xử nghiêm, hạn chế suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống; các biểu hiện tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân.

“Những người tự trọng người ta chẳng tham nhũng, những người suy thoái thì mới tham nhũng. Làm gì mà hở ra cái là ăn chặn, ăn bớt, thậm chí chủ động tạo cơ chế không đúng để ăn cắp của nhà nước”

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư cũng cho hay, Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII cũng bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, giải pháp. Ông cho biết, ngoài các nhiệm vụ đã có từ Hội nghị T.Ư 4 khóa XII, kết luận Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII bổ sung, nhấn mạnh thêm nhóm nhiệm vụ về công tác cán bộ, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu.

Theo Tổng bí thư, lần này sẽ thực hiện chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn liền với tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, sắp tới sẽ thực hiện thí điểm một số chủ trương như cho phép người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó.

Một giải pháp khác là sẽ thực hiện miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm; mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Một điểm mới khác, theo Tổng bí thư, là bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung vào 2 nhóm vấn đề là quy định về những hành vi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; và nhóm quy định về những việc làm sai trái trong công tác cán bộ.

Tuy nhiên, ông lưu ý các thiết chế luật pháp cần phải theo đường lối chủ trương của Đảng chứ không được làm trái.

"Đường lối của Đảng có rồi. Đảng cầm quyền cho nên Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan tư pháp, hành pháp phải thể chế hóa và thực hiện cái này. Anh phải xây dựng cơ chế thể chế, luật pháp tạo điều kiện cho những người tham ô tham nhũng, tiêu cực thì anh phải chịu trách nhiệm. Nếu các anh ra các thể chế, quy định trái đường lối, quy định của Đảng là chúng tôi xem xét”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Không phải đóng cửa để chỉnh đốn Đảng

Trả lời câu hỏi thứ 3, về các giải pháp, biện pháp thực hiện, Tổng bí thư nhấn mạnh, các cấp uỷ và tổ chức đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá XII phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình.

Tổng bí thư: 'Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải kiên trì, kiên quyết và bền bỉ'  - ảnh 3

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước

gia hân

“Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; tránh hời hợt, hình thức”, ông nói.

Tổng bí thư đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước.

Căn cứ vào nghị quyết, kết luận và quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà "phán", hoặc "chờ xem", coi như mình vô can.

Tổng bí thư cho biết đây cũng là dịp để hiểu thêm cán bộ, có cơ sở để đánh giá cán bộ, xem xét kết hợp chuẩn bị quy hoạch cán bộ cho thời gian tới.

Ông cũng đề nghị phải đặt việc thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII và Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị chứ không phải là “đóng cửa” để chỉnh đốn đảng.

Nhấn mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người là việc rất khó, rất phức tạp, Tổng bí thư cho rằng điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại.

"Phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hằng ngày", Tổng bí thư nhấn mạnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm