TP.HCM chọn sách giáo khoa lớp 1, 2, 6 theo tiêu chí nào?

0 Thanh Niên Online

Ngày 13.1, UBND TP.HCM công bố tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 cho năm học 2021-2022.

Phụ huynh chọn mua sách giáo khoa /// Nguyễn Loan
Phụ huynh chọn mua sách giáo khoa
Nguyễn Loan

Theo đó, UBND TP.HCM quy định cụ thể 2 tiêu chí với 9 nội dung để các trường áp dụng trong quá trình chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 cho năm học 2021-2022.

Với tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của thành phố, UBND quy định qua 6 nội dung bao gồm: Phù hợp với việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp học sinh thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của TP.HCM, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.

Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của thành phố.

Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố, xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Ở tiêu chí phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông thì sách được chọn phải phù hợp năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên… phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kỹ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của thành phố.

Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng trong loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích các cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Sách giáo khoa phải đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy - học tập, kiểm tra đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận dần các chuẩn mực quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm