Ông Trần Quốc Vượng  /// ẢNH GIA HÂN

Hộ nghèo ở Cà Mau chỉ còn dưới 2%

07:29 09/08/2020 1

Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng biểu dương kết quả hộ nghèo của tỉnh Cà Mau từ tỷ lệ cao giờ chỉ còn dưới 2% là rất ấn tượng.