Ông Trần Quốc Vượng: 'Không để thế lực thù địch gây nhiễu loạn tư tưởng nhân dân'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
11/10/2020 14:05 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý ngành dân vận phải bằng mọi cách tuyên truyền, giải thích, thuyết phục để nhân dân hiểu và tin tưởng, tự giác thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Minh chứng sống động về hình ảnh của Đảng, Nhà nước trong mắt của nhân dân

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, sáng 11.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, Đảng ta đã xác định dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Theo ông Vượng, thực tiễn cách mạng nước ta 90 năm qua đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân ta đã đoàn kết một lòng, triệu người như một, hiên ngang bước vào cuộc trường chinh vô cùng khó khăn, đầy gian khổ, hy sinh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Năm 2009, để phù hợp với yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, Ban Dân vận T.Ư đã phát động trong toàn quốc phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hơn 10 năm qua, cả nước đã có hơn 900 nghìn mô hình, điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp.
Theo Thường trực Ban Bí thư, đó là những cán bộ hưu trí, người cao tuổi, cựu chiến binh, già làng, trưởng bản, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang... đã không ngại khó khăn, bất kể ngày đêm, đồng cam, cộng khổ, gắn bó mật thiết, tận tụy giúp đỡ nhân dân, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân, vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào mình.
“Các bác, các anh, các chị và các đồng chí chính là minh chứng sống động về hình ảnh của Đảng, Nhà nước ta trong con mắt của nhân dân”, ông Vượng nhấn mạnh.

Tiếp tục khẳng định, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư  lưu ý, đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức, cùng nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết. Bên cạnh đó, trình độ dân trí ngày càng cao, vai trò làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng, khoa học - công nghệ, các phương tiện truyền thống phát triển mạnh mẽ... “Tất cả những vấn đề đó sẽ tác động không nhỏ đến nhân dân, đến công tác dân vận”, ông nói.
Từ đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về vai trò quan trọng của công tác dân vận; về mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với nhân dân; công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Không ngừng đổi mới hoạt động dân vận theo hướng thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, để “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn.
Bên cạnh đó, ngành dân vận cần tiếp tục khẳng định, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực chất là tôn trọng con người, phát huy sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ông nhấn mạnh, mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời phải động viên, tổ chức nhân dân tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đó một cách hiệu quả nhất.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ông lưu ý, muốn vận động được nhân dân, được dân tin yêu, trước hết, phải bằng mọi cách tuyên tuyền, giải thích, thuyết phục để nhân dân hiểu và tin tưởng, tự giác thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt sáng 11.10

Ảnh Gia Hân

"Không để các thế lực thù địch gây nhiễu loạn tư tưởng nhân dân, chống phá, gây bất ổn xã hội. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân noi theo. Bác đã dạy: 'Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền", ông Vương nhấn mạnh.
Ông cũng lưu ý việc tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ làm công tác dân vận.
Ông Vượng cho rằng, dân vận là công việc khó khăn, hiệu quả khó định lượng; liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, nhất là trong bối cảnh dân trí ngày một cao hơn. Vì thế, đòi hỏi mỗi cán bộ dân vẫn phải kiên trì, không nóng vội, chủ quan, phải nhiệt tình, trách nhiệm, say mê với công việc.
"Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải thực sự quan tâm, tạo mọi điều kiện để tiến hành công tác dân vận; chú trọng, kịp thời khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương cá nhân điển hình, có thành tích trong công tác dân vận, nhất là ở cấp cơ sở", Thường trực Ban Bí thư lưu ý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.