Ông Trần Sỹ Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Ông Trần Sỹ Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

0
Ngày 15/6, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố các quyết định nhân sự của Trung ương tại Tỉnh ủy Bắc Giang.