Website sở ngành 'nguội lạnh'

Website sở ngành 'nguội lạnh'

06:22 30/03/2015 2

Trong khi UBND TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo đột phá cải cách hành chính, thì nhiều website của các quận, huyện, sở ngành lại rất “nguội lạnh”.