Trồng rau sạch

Tập đoàn TH tiếp tục đầu tư làm nông nghiệp sạch, chất lượng
Kinh tế

Tập đoàn TH tiếp tục đầu tư làm nông nghiệp sạch, chất lượng

Dự án triển khai quy mô đến 3.000 ha và vốn đầu tư trên 3.000 tỉ đồng, không chỉ góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương khi hoàn thành, mà còn là hành động hưởng ứng của doanh nghiệp trong thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp của Chính phủ.

Top