từ điển từ ngữ Nam Bộ

Có nên chỉ định nghĩa nhà báo là người 'thất nghiệp, ăn bám' trong từ điển?

Có nên chỉ định nghĩa nhà báo là người 'thất nghiệp, ăn bám' trong từ điển?

Cuốn Từ điển Từ ngữ Nam Bộ của tác giả Huỳnh Công Tín, gây xôn xao khi diễn giải nhà báo là những người không có công ăn việc làm, thất nghiệp, đang ăn bám vào gia đình.

Top