Từ ngày 1.7, tiền lương giáo viên sẽ thay đổi như thế nào?

Từ ngày 1.7, tiền lương giáo viên sẽ thay đổi như thế nào?

17/05/2024 13:08 GMT+7

Từ ngày 1.7.2024, tiền lương trung bình của giáo viên (tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng) sau khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương.

Từ ngày 1.7.2024, cả nước sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27.

Cơ cấu tiền lương mới gồm: lương cơ bản + các khoản phụ cấp + tiền thưởng

Trong đó, lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương), các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương) và tiền thưởng (chiếm khoảng 10% tổng quỹ lương của năm).

Tiền lương trung bình của giáo viên sau khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương

Tiền lương trung bình của giáo viên sau khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương

NHẬT THỊNH

Như vậy, tiền lương trung bình của giáo viên (tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng) sau khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương. Mức tăng này không chỉ cải thiện đời sống của giáo viên mà còn tạo động lực mạnh mẽ để họ tiếp tục cống hiến và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.