Từ khóa

tuyet khoa
Lê Ngô Duy Phong và đôi găng tay thông minh  /// Ảnh: Tuyết Khoa

Găng tay thông minh

Không chỉ có chức năng dò đường mà đôi găng tay thông minh của cậu học trò Lê Ngô Duy...
1 Bình luận
Xem thêm