Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến quá thấp, Bộ TT-TT thúc giục các tỉnh

Mai Hà
Mai Hà
24/05/2022 09:41 GMT+7

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực tế trung bình của cả nước mới đạt 23,02%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được xử lý của cả nước cũng mới chỉ đạt 24,89%.

Theo Bộ TT-TT, thời gian qua, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đã được đẩy mạnh, góp phần duy trì việc cung cấp dịch vụ của các cơ quan nhà nước trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua trang web của UBND Q.1 (TP.HCM)

ngọc dương

Tuy nhiên, hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa cao, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến trung bình của cả nước mới đạt 23,02%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trung bình của cả nước mới đạt 24,89%.

Đây là lý do Bộ TT-TT vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương nhằm đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bộ này đề nghị các địa phương, bộ ngành tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ 4 với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.

Đồng thời, giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến tới từng cơ quan nhà nước của bộ, tỉnh năm 2022. Hướng tới đạt được mục tiêu nêu tại kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 là 80% dịch vụ phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến.

Ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ như giảm thời gian xử lý hồ sơ; giảm lệ phí thực hiện. Nghiên cứu, thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số loại hình dịch vụ công trực tuyến tương ứng với một số đối tượng người dân sử dụng phù hợp, khả thi trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ.

Đặc biệt, kết nối, khai thác dữ liệu hiệu quả từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ, tỉnh và các hệ thống thông tin có phạm vi, quy mô từ T.Ư tới địa phương đã sẵn sàng để giảm thiểu giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp. Hướng tới người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp dữ liệu một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến...

Thống kê của Cổng dịch vụ công quốc gia cho biết, tính đến thời điểm này, số thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng là 3.666 thủ tục. Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng là 115,3 triệu hồ sơ. Tuy nhiên, số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng mới là 3,4 triệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.