Tỷ lệ nợ xấu phản ánh chính xác hơn về chất lượng tín dụng

27/07/2015 06:20 GMT+7

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) VN, tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) tính đến cuối tháng 3 tăng lên 3,81% (tháng 1 là 3,49%, tháng 2 là 3,59%).

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) VN, tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) tính đến cuối tháng 3 tăng lên 3,81% (tháng 1 là 3,49%, tháng 2 là 3,59%).

Từ tháng 3, số liệu nợ xấu phản ánh chính xác hơn về chất lượng tín dụng của các TCTD, không còn sự khác biệt giữa số liệu TCTD báo cáo và số liệu giám sát của NHNN. Quy định tại Thông tư 22, các TCTD phải thực hiện tham chiếu kết quả phân loại nợ đối với từng khách hàng từ Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia VN (CIC) để phân loại nhóm nợ của khách hàng theo nhóm nợ cao nhất nếu khách hàng đó vay ở nhiều TCTD. Do đó tỷ lệ nợ xấu đã có xu hướng tăng lên, mức cao nhất vào cuối tháng 3 là 3,81%, nhưng về bản chất nợ xấu đang có xu hướng giảm đi khi so sánh với tỷ lệ nợ xấu theo giám sát của NHNN (tháng 1 là 4,55%, tháng 2 là 4,75%, tháng 3 là 3,81%).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.