Miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

03:25 11/07/2013 0

HĐND tỉnh Trà Vinh đã bỏ phiếu thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đối với ông Trần Khiêu (theo đơn xin từ nhiệm của ông Khiêu và tờ trình của HĐND tỉnh).